ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Triphathara.com

  แหล่งเรียนรู้  

main-link-asean.gif

main-link-learning.gif

main-link-music-dance.gif

main-link-ic.gif

main-link-fruits-veggies.gif


  เข้าระบบ  
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

  Google Search  
 
 เว็บอื่น triphathara.com
                


<< พระบรมราโชวาท/พระราชดำรัส ทั้งหมด >>

O-Net-award.jpg              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยาเขต ๒ ได้มอบโล่เกียรติยศให้ทางโรงเรียนตรีภัทรที่มีการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยของผลการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

                                  ให้ไว้เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕   
 certificate56.JPG        สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาเอกชนได้มอบเกียรติบัตรให้ทางโรงเรียนตรีภัทร เพื่อแสดงว่า โรงเรียนตรีภัทรเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย "ดีมาก" และการศึกษาขั้นพื้นฐาน "ดีมาก"
                                                 ให้ไว้ ณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
              
                  ดูรายงานผลการประเมินได้ที่<<งานประกันคุณภาพ>>
 
 certificate57.jpg           สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาเอกชนได้มอบเกียรติบัตรให้ทางโรงเรียน ตรีภัทร เพื่อแสดงว่าโรงเรียนตรีภัทร มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
 
  ประกาศ/ประชาสัมพันธ์  


โรงเรียนตรีภัทรเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2558 
  • 24 กรกฎาคม 2558 ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 28 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมวันภาษาไทย
  • 29 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายปัจจัยตามศรัทธา แด่เจ้าคุณอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เวลา 7:00 น. - 9:00 น. ใต้อาคารโรงเรียนตรีภัทร
  • 30-31 กรกฎาคม 2558 หยุดวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
  • 7 สิงหาคม 2558 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
  • 18 สิงหาคม 2558 กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย
  • 21 สิงหาคม 2558 ทัศนศึกษา
 

  e-learning  

  วันสำคัญในอดีต ... วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ...  

  แนะนำแหล่งเรียนรู้  

[สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน][paper model] [องค์การสวนสัตว์] [ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ][หอมรดกไทย[พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ]  [มูลนิธิชัยพัฒนา]  [ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ]  [ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนึกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ] [พระราชวังเดิม]  [อพวช]  [มิวเซียมสยาม]  [สสวท]  [โทรทัศน์ครู]  [พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธุ์]  [พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ]  [พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย]  [พิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ]  [พิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้งมาดามทุสโซ]  [ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา]  [พิพิธภัณฑ์โชคชัย]  [พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ]  [พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ]  [สมาคมดาราศาสตร์ไทย]  [ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ]  [วิชาการดอทคอม]


  banner news  

       

       โรงเรียนตรีภัทร

115 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180 โทรศัพท์ : (035) 361022 , 081-6464841


2592665 ผู้เข้าเยี่ยมชม