ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Triphathara.com

  งานประกันคุณภาพ  
 • SAR
 • ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
 • ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

 •            ...ดูทั้งหมด...

    แหล่งเรียนรู้  

  main-link-asean.gif

  main-link-learning.gif

  main-link-music-dance.gif

  main-link-fruits-veggies.gif


    เข้าระบบ  
  ชื่อเรียก

  รหัสผ่าน

  สมัครสมาชิก
  ลืมรหัสผ่าน ?.

    Google Search  
   
   เว็บอื่น triphathara.com
                  

  ภาษาอังกฤษ


       


   นิทานอีสป 2 ภาษา


   Who is Aesop ?  
   The Bundle of Sticks   
   The Crab and Its Mother
   The Lion and the Hare  
   The Cock and the Pearl 
   The Gnat and the Lion 
   The Wolf and the Horse
    The Seagull and the Kite 
   The Peacock and the Crane
   The Wolf and the Kid 
   The Astronomer   
   Belling the Cat 
   The Dove and the Ant     
   The Fox and the Grapes
   The Eagle and the Jackdaw 
   The Kid and the Wolf 
   The Quack Frog 
   The Two Pots    
   The Rose and the Amaranth
   The Vixen and the Lioness 
  The Ass and the Grasshopper 
   The Cat and Venus
   The Oak and the Reeds
   The Man and His Two Sweethearts
   The Hen and the Golden Eggs
   The Milk Woman and Her Pail
   The Two Travelers and the Axe
   The Old Woman and the Wine Jar
   The Serpent and the File
   The Jackdaw and the Fox 
   The Images of Mercury and the Carpenter   

   
   โรงเรียนตรีภัทร

  115 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180 โทรศัพท์ : (035) 361022 , 081-6464841


  3178210 ผู้เข้าเยี่ยมชม