ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Triphathara.com

  แหล่งเรียนรู้  

main-link-asean.gif

main-link-learning.gif

main-link-music-dance.gif

main-link-ic.gif

main-link-fruits-veggies.gif


  เข้าระบบ  
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

  Google Search  
 
 เว็บอื่น triphathara.com
                

พยัญชนะไทย

          พยัญชนะไทยในปัจจุบันมี ๔๔ ตัว แต่ใช้เพียง ๔๒ ตัว โดยมีพยัญชนะที่ไม่ได้ใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๕ อยู่ ๒ ตัว ได้แก่ ฃ ฅ

          พยัญชนะไทยมี ๒๑ เสียง ๔๔ รูป ดังนี้

 ที่
เสียง
รูป 
ก 
 ก
ค 
 ข ฃ ค ฅ ฆ
ง 
 ง
 จ
ช ฌ ฉ 
 ซ ส ศ ษ
 ด ฎ
 ต ฏ
 ท ธ ฑ ฒ ถ ฐ
๑๐
 น ณ
๑๑
 บ
๑๒
 ป
๑๓
 พ ภ ผ
๑๔
ฟ  ฝ
๑๕
ม 
๑๖
ญ ย 
๑๗
ร 
๑๘
ล ฬ 
๑๙
๒๐
ห ฮ
๒๑
 อ


พยัญชนะไทยมีลักษณะเฉพาะที่สำคัญ ได้แก่

          ๑. หัวมีแวว (หัวมีลักษณะเป็นวง) มี ๒ แบบ ได้แก่ แบบหัวเข้า (ง ฌ ญ ฒ ณ ด ต ถ ผ ฝ ย ล ว ส อ ฮ) ส่วนอีกแบบคือ แบบหัวออก (ค ฅ จ ฉ ฎ ฏ ฐ ท น บ ป พ ฟ ภ ม ร ศ ษ ห ฬ)

          ๒. หัวสองชั้น มีลักษณะคล้ายแบบหัวเข้าแต่เมื่อเขียนหัวครบวงแล้วเขียนวนต่ออีกเกือบรอบ มี ๒ ตัว ได้แก่ ข ช

          ๓. หัวหยักหรือหัวแตก มีลักษณะคล้ายแบบหัวสองชั้นแต่เพิ่มรอยหยักก่อนที่จะลากเส้นให้จบส่วนหัว มี ๔ ตัว ได้แก่ ฃ ซ ฆ ฑ

          ๔. ไม่มีหัว มี ๒ ตัว ได้แก่ ก ธ

 


 

ที่มา : หนังสือภาษาไทย สาระที่ควรรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ)


 โรงเรียนตรีภัทร

115 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180 โทรศัพท์ : (035) 361022 , 081-6464841


2596837 ผู้เข้าเยี่ยมชม