ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Triphathara.com

  งานประกันคุณภาพ  
 • SAR
 • ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
 • ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

 •            ...ดูทั้งหมด...

    แหล่งเรียนรู้  

  main-link-asean.gif

  main-link-learning.gif

  main-link-music-dance.gif

  main-link-fruits-veggies.gif


    เข้าระบบ  
  ชื่อเรียก

  รหัสผ่าน

  สมัครสมาชิก
  ลืมรหัสผ่าน ?.

    Google Search  
   
   เว็บอื่น triphathara.com
                  

  พยัญชนะไทย

            พยัญชนะไทยในปัจจุบันมี ๔๔ ตัว แต่ใช้เพียง ๔๒ ตัว โดยมีพยัญชนะที่ไม่ได้ใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๕ อยู่ ๒ ตัว ได้แก่ ฃ ฅ

            พยัญชนะไทยมี ๒๑ เสียง ๔๔ รูป ดังนี้

   ที่
  เสียง
  รูป 
  ก 
   ก
  ค 
   ข ฃ ค ฅ ฆ
  ง 
   ง
   จ
  ช ฌ ฉ 
   ซ ส ศ ษ
   ด ฎ
   ต ฏ
   ท ธ ฑ ฒ ถ ฐ
  ๑๐
   น ณ
  ๑๑
   บ
  ๑๒
   ป
  ๑๓
   พ ภ ผ
  ๑๔
  ฟ  ฝ
  ๑๕
  ม 
  ๑๖
  ญ ย 
  ๑๗
  ร 
  ๑๘
  ล ฬ 
  ๑๙
  ๒๐
  ห ฮ
  ๒๑
   อ


  พยัญชนะไทยมีลักษณะเฉพาะที่สำคัญ ได้แก่

            ๑. หัวมีแวว (หัวมีลักษณะเป็นวง) มี ๒ แบบ ได้แก่ แบบหัวเข้า (ง ฌ ญ ฒ ณ ด ต ถ ผ ฝ ย ล ว ส อ ฮ) ส่วนอีกแบบคือ แบบหัวออก (ค ฅ จ ฉ ฎ ฏ ฐ ท น บ ป พ ฟ ภ ม ร ศ ษ ห ฬ)

            ๒. หัวสองชั้น มีลักษณะคล้ายแบบหัวเข้าแต่เมื่อเขียนหัวครบวงแล้วเขียนวนต่ออีกเกือบรอบ มี ๒ ตัว ได้แก่ ข ช

            ๓. หัวหยักหรือหัวแตก มีลักษณะคล้ายแบบหัวสองชั้นแต่เพิ่มรอยหยักก่อนที่จะลากเส้นให้จบส่วนหัว มี ๔ ตัว ได้แก่ ฃ ซ ฆ ฑ

            ๔. ไม่มีหัว มี ๒ ตัว ได้แก่ ก ธ

   


   

  ที่มา : หนังสือภาษาไทย สาระที่ควรรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ)


   โรงเรียนตรีภัทร

  115 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180 โทรศัพท์ : (035) 361022 , 081-6464841


  3176999 ผู้เข้าเยี่ยมชม